vysvětlivky-co je, co ?

Pozor ! mluví soudruh Gottwald

muži, kteří to začali -Marx a Lenin

MARX :"Veškeré zlo ve společnosti vzniká ze soukromého vlastnictví, zrušte ho a všechno zlo zmizí..."

Lenin :"Svoboda je buržoazní přežitek..."

 

1948

Tak to u nás začalo - únor 1948 - komunisté se dostali k moci..

..a pokračovali....v letech 1948-55 bylo zničeno na 27 milionů "závadných" knih.

I u nás začaly "vznikat" Gulagy.V komunistickém Československu se tyto lágry nazývaly TNP - tábor nucených prací a do roku 1949 jich na našem území vniklo 27. Pak začaly procesy...nejznámější je se skupinou kolem dr. Milady Horákové.... v tomto procesu bylo vyneseno 10 rosudků smrti. Asi 600 stíhaných bylo odsouzeno celkem na 7850 let.

...pak se komunisté zaměřili na církev v roce 1950 bylo internováno 1910 mnichů a 10 600 řeholnic, které vesměs pracovali, jako sestry v nemocnicích a ústavech pro nemohoucí a přestárlé.......

.....pokračovalo to dalšímy procesy i ve vlastních řadách komunistů.....všeobecně známým je proces se "spikleneckým centrem" kolem Rudolfa Slánského.......

....aby toho nebylo dost tak komunisté "trochu" upravili úspory "nás všech"- v červnu 1953 vstoupila v platnost měnová reforma - kurz byl opravdu "výborný" - peníze do 300, -Kčs byly proměněny v kurzu 1:5, ostatní peníze 1:50

21. srpna 1968 ČSSR obsadila vojska "spřátelených státu" Varšavské obrané smlouvy a nakonec tu zůstali naši sovětští bratři...... až 27.5.1991 oputil naše území poslední z více než 73 tisíc ruských vojáků...

 

tento starý plakát nebyl už v 80.létech nutný, protože noviny Rudé právo byly takřka v každé rodině.....

za 100,- KČS jste toho koupili docela "dost"

Tento "odběrní poukaz" neměl hodnotu jedné Koruny československé, ale jedné "devizové koruny". I komunisti měli tedy "svůj kurz". Za tento "poukaz", neboli BON jste mohli dostat v roce 1978 dva balíčky plátkových žvejkaček např. Wrigley´s, nebo dvě krabičky bombonů Tic Tac. Koncem "zlaté éry" socialismu to byl jeden balíček a jedna krabička. Inu časy se mění. Abych nezapomněl poukázky platili jen ve specializovaných prodejnách, které se nazývaly TUZEX / ty, ale samozřejmě nebyly v každém městě /

"blbečku" chceš oznáček

kdo nečetl "Sputnik" tak byl "mrtvej pionýr" a většina z nás si dopisovali s pionýry "soukmenovci"ze Sovětského svazu (přiznej se, jak dlouho si to vydržel)

...vzpomínáte, jak jste ji měli plničkou známek ?

Tak nás vítala "zeměkoule"... se zpravodajstvím z celého světa...o objektivitě nemá cenu diskutovat...

"komouši", tak se jim říkalo, tehdejší "vyvolení"

Jak se asi cítil, jako"vládce" tam, kde předním nevládl ještě žádný Slovák...byl prvním...

...jeho nástupce ve vedení "strany"

...padli nakonec všichni...Husák, Jakeš, Štěpán, Adamec ...i jejich "ozbrojená pěst" lidové milice....

Zpět