®K3

Dnes: "Vysvětlivky" na téma organizace v období socialismu!

 

Začali nás soudruzi „piplat“ od malička, mít nás pod kontrolou, bdít nad námi a tak jsme šly „na porážku“.....

Začínáme, aneb pro každého nějaká ta organizace:

 6 stupňů blaženosti a pro vyvolené sedm ( tak nás většina „žila“ a někteří se za to stále ještě nestydí)

Jiskry a pionýři vstupují do organizace prostřednictvím oddílu, který rozhoduje o jejich přijetí. Pionýrští pracovníci mohou vstupovat do organizace i prostřednictvím kolektivu pionýrských pracovníků.           

Ke členství dětí je nutný souhlas zákonného zástupce. Členství v Pionýru zaniká vystoupením nebo vyškrtnutím z organizace. 

1. Jiskry
Jiskrou je člen organizace do 9 let.

Slib

 

   

Český text:
„Slibuji dnes přede všemi
jako jiskra jasná
chci žít pro svou krásnou zemi,
aby byla šťastná.“

 

 

Zákony

  1. Jiskra mluví pravdu
  2. Jiskra je zvídavá
  3. Jiskra ráda cvičí
  4. Jiskra ráda zpívá, kreslí a hraje si
  5. Jiskra je pracovitá

 

2. Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže

Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (zkratka PO SSM) byla dominantní organizací pro děti a mládež v 70. a 80. letech 20. století v Československu. Měla mj. vládnoucí KSČ usnadňovat působení na mládež ve věku školáků základních škol.

Vznikla v roce 1970, kdy se do ní přeregistrovaly oddíly z nuceně zaniklých dětských organizací (například Pionýra a Junáka, vzniklých v březnu 1968). V lednu roku 1990 se na základě rozhodnutí celostátní konference pionýrských pracovníků odloučila od SSM a postupně přešla v ideologicky nezávislé a demokratické sdružení Pionýr.

 

...ještě pamatuješ, jak byla plničká známek?

Pionýrský slib

Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít podle pionýrských zákonů, abych byl dobrým občanem své milované země, Československé socialistické republiky, a svým jednáním chránit čest pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže.

Zákony pionýrů

*                   Pionýr je oddaný své socialistické vlasti a Komunistické straně Československa.

*                   Pionýr je přítelem Sovětského svazu a obhájcem pokroku a míru na celém světě.

*                   Pionýr ctí hrdinství práce a boje.

*                   Pionýr svým jednáním, učením a prací prospívá socialistické vlasti.

*                   Pionýr je hrdý na svoji Pionýrskou organizaci SSM.

Heslo:

*                   Výzva: K budování a obraně socialistické vlasti buď připraven!

*                   Odezva: Vždy připraven!

 

 

3. Socialistický svaz mládeže

Socialistický svaz mládeže (zkratka SSM) byla organizace v ČSSR, fungující mezi lety 1970 a 1989, řízená a spravována byla KSČ. SSM obnovoval v roce 1968 zaniklý Československý svaz mládeže.

Hlavním úkolem bylo vštěpovat základy marxismu a leninismu mezi československou mládež. SSM měl i svůj tiskový orgán, kterým byla Mladá Fronta (od roku 1990 nezávislá), vždy jednou za několik let se scházeli jeho zástupci na sjezdu, kde se rozhodovalo o stanovách i fungování celé organizace.

Po zhroucení komunistického režimu v roce 1989 byl SSM postupně zrušen

 

 

 

4. Komunistická strana Československa (KSČ)

– „vrchol pro nejlepší“

byla ultralevicová  strana v Československu, členka Komunistické internacionály (KI). K základním programovým východiskům patřil třídní boj vedený dle sovětského vzoru, zahrnující i fyzickou likvidaci třídních a ideologických nepřátel. Podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993 šlo o zločineckou organizaci.

 

5. Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství (zkratka SČSP) byl v ČSR a ČSSR druhou nejmasovější organizací (nejmasovější byla ROH). Založen byl dne 22.února 1948 na I. manifestačním sjezdu SČSP a zanikl rozpadem SSSR.

Pro tehdejší režim bylo členství v organizaci hodnoceno pozitivně

 

6.  Revoluční odborové hnutí

Snad nejmasovější organizace všech pracujících. I vám bylo milejší schůzovat , platit příspěvky této organizaci (v 80.letech z 1000 Kčs jednu korunu) a tvářit se, že se nic neděje?

 

7. Socialistický svaz žen

V této organizaci mohli být jen ženy , takže sedmého stupně blaženosti mohla v období dosáhnout pouze žena............

 

 

....možná“organizací“ bylo více, ale sedm bylo i statečných (těch důležitých) a tyto opravdu byly.....

 

Zpět